MyScreen CUT&GO

W kwietniu zakończyliśmy realizację 4-go zadania w projekcie B+R „MyScreen CUT & GO. Kompleksowy system produktowo-usługowy ochrony urządzeń elektronicznych przed uszkodzeniem.” współfinansowanego ze środków unijnych w ramach Działania 1 Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020.